Personal tools
You are here: Home Books Kuphweketsa Moyo

Kuphweketsa Moyo

by Michael MH Simawo

Technology is advancing all the time. Technology has made life easy. Our ancestors did not experience this advanced technology. But how did our ancestors live? This book talks about life in the past and how technology has advanced. Children ought to know how life was in the past for them to appreciate the new technology.

Moyo wa masiku ano ndi wophweka chifukwa cha maluso a sayansi. Kale kunalibe maluso amenewa. Nanga anthu amakhala bwanji kalelo? Ana akuyenera kudziwa m'mene anthu amakhalira ndi kulingalira zatsogolo lawo.

ISBN 9789996099755 | 22 pages | 210x148 mm | 2022 | Horace Publications, Malawi | Paperback

Categories:

Authors

Editors

Document Actions