Personal tools
You are here: Home Books Samad in the Desert: English-Zulu Bilingual Edition

Samad in the Desert: English-Zulu Bilingual Edition

Uzama Ogwadule

by Mohammed Umar

Samad loved to go out. His dream was to spend a whole day in the desert and swim in the oasis. Follow Samad as he embarked on this adventure where he made wonderful friends and amazing discoveries. Going into a desert has never been so much fun.

uZama wayekuthanda ukuphuma abone izindawo. Iphupho lakhe kwakungukuchitha usuku ogwadule aphinde abhukude esizibeni. Landela uZama njengoba ayeqalisa uhambo lwakhe nalapho ahlangana khona nabahlobo abamangalisayo futhi efunda nezinto eziningi ezintsha. Alukho uhambo oluya ogwadule olwake lwaba mnandi njengalolu!

A bilingual edition of this book is available in the following languages: Acholi, Afrikaans, Amharic, Bemba, Chichewa, Fulfulde, Gikuyu, Hausa, Kinyarwanda, Kirundi, Luganda, Nyanja, Oromo, Sesotho, Shona, Swahili, Tigrinya, Xhosa, Yoruba, Zulu.

ISBN 9781912450336 | 24 pages | 203 x 203mm | Colour Illustrations | 2020 | Salaam Publishing, UK | Paperback

Categories:

Authors

Editors

Document Actions