Personal tools
You are here: Home Books Samad in the Desert: English-Sesotho Bilingual Edition

Samad in the Desert: English-Sesotho Bilingual Edition

Pule Hara Lehwatata

by Mohammed Umar

Samad loved to go out. His dream was to spend a whole day in the desert and swim in the oasis. Follow Samad as he embarked on this adventure where he made wonderful friends and amazing discoveries. Going into a desert has never been so much fun.

Pule o ne a rata ho tsamayela ntle a nke maeto. Toro ya hae e ne e le ho hlola letsatsi lohle hara lehwatata a be a sese letshaneng. Latela Pule ha a etsa qeto ho sibolla leetong leo a entseng metswalle ya mohlolo le tshibollo e makatsang. Ho tsamaya hara lehwatata ha ho soka ho e ba boithabiso bo monate hakaalo!

A bilingual edition of this book is available in the following languages: Acholi, Afrikaans, Amharic, Bemba, Chichewa, Fulfulde, Gikuyu, Hausa, Kinyarwanda, Kirundi, Luganda, Nyanja, Oromo, Sesotho, Shona, Swahili, Tigrinya, Xhosa, Yoruba, Zulu.

ISBN 9781912450312 | 24 pages | 203 x 203mm | Colour Illustrations | 2020 | Salaam Publishing, UK | Paperback

Categories:

Authors

Editors

Document Actions