Personal tools
You are here: Home Books Samad in the Desert: English-Shona Bilingual Edition

Samad in the Desert: English-Shona Bilingual Edition

Samad anoshanya mungwenga

by Mohammed Umar

Samad loved to go out. His dream was to spend a whole day in the desert and swim in the oasis. Follow Samad as he embarked on this adventure where he made wonderful friends and amazing discoveries. Going into a desert has never been so much fun.

Samad aifarira zvikuru kushanya nzvimbo dzakasiyana siyana. Aishuvira zvikurusa kundoswera zuva rose achibvakacha mugwenga uye kushambira mudziva remugwenga Ronda. Samad apo anoshanya akaita shamwari dzake uye kuona nekuziva zvakawanzika murwendo rwake. Kushanyira dunhu regwenga chiitiko chaakagara achifadzwa nacho nekusingaperi.

A bilingual edition of this book is available in the following languages: Acholi, Afrikaans, Amharic, Bemba, Chichewa, Fulfulde, Gikuyu, Hausa, Kinyarwanda, Kirundi, Luganda, Nyanja, Oromo, Sesotho, Shona, Swahili, Tigrinya, Xhosa, Yoruba, Zulu.

ISBN 9781912450459 | 24 pages | 203 x 203mm | Colour Illustrations | 2020 | Salaam Publishing, UK | Paperback

Categories:

Authors

Editors

Document Actions