Personal tools
You are here: Home Books Samad in the Desert: English-Hausa Bilingual Edition

Samad in the Desert: English-Hausa Bilingual Edition

Samad A Hamada

by Mohammed Umar

Samad loved to go out. His dream was to spend a whole day in the desert and swim in the oasis. Follow Samad as he embarked on this adventure where he made wonderful friends and amazing discoveries. Going into a desert has never been so much fun.

Samad yana son tafiye-tafiye. Gurinsa ya shafe tsawon wuni ɗaya a hamada kuma ya yi ninƙaya a fadamarta. Biyo Samad don jin yadda ya ɗauki wannan dala-ba-gammo, inda ya yi abokan ban mamaki, ya gano abubuwa masu ƙayatarwa. Tafiya a hamada, babu abin da ya fi ta daɗi.

A bilingual edition of this book is available in the following languages: Acholi, Afrikaans, Amharic, Bemba, Chichewa, Fulfulde, Gikuyu, Hausa, Kinyarwanda, Kirundi, Luganda, Nyanja, Oromo, Sesotho, Shona, Swahili, Tigrinya, Xhosa, Yoruba, Zulu.

ISBN 9781912450060 | 24 pages | 203 x 203mm | Colour Illustrations | 2018 | Salaam Publishing, UK | Paperback

Categories:

Authors

Editors

Document Actions